Korona vyučovanie - Potvrdenia

Slovenčina Ako môže administrátor aktivovať funkciu tlače potvrdení pre žiakov a učiteľov?
Slovenčina Môžu si vytlačiť potvrdenie pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci?
Slovenčina Ako sa dá overiť pravosť potvrdenia?
Slovenčina Ako pridať k potvrdeniu scan pečiatky a podpisu riaditeľa?
Slovenčina Potvrdenie o statuse učiteľa pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19
Slovenčina Ako zmeniť podpis riaditeľa/pečiatku školy na potvrdení?