Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta

Slovenčina Čeština

Ak škola chce, môže umožniť plnoletým študentom podávať žiadosti a vyhlásenia z ich žiackeho konta.

Prihláste sa ako administrátor a zvoľte modul Žiadosti / Vyhlásenia.


Prepnite sa do administračného režimu.


Vo všeobecných nastaveniach zapnite 'Povolené dospelým študentom'.

V žiackom konte pomocou tejto voľby pribudne modul so žiadosťami a vyhláseniami na webe aj v mobilnej aplikácii.