Čo znamenajú jednotlivé farby ikony výpisov/vysvedčení?

Slovenčina Deutsch Čeština

Ikony výpisov môžu mať tieto 3 farby - červenú, modrú a zelenú.

Červená ikona znamená výpis, ktorý ešte nie je zverejený žiakovi a jeho rodičom. Zatiaľ ho vidí len škola.

Po zverejení výpisu sa ikona prefarbí na modro. Ako môže škola poslať rodičovi polročný výpis známok elektronicky?
Zverenením výpisu dostane žiak a jeho rodičia správu do EduPage, cez ktorú sa k výpisu dostanú, môžu si ho stiahnuť a pozrieť.
Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?

Ak rodič výpis podpíše, ikona sa prefarbí na zeleno a je pri nej aj dátum podpísania.


Viac informácií sa dozviete, ak kliknete na ikonu.