Môžem rovnakým spôsobom zverejniť žiakom/rodičom aj napomenutia, diplomy alebo iné dokumenty?

Slovenčina Čeština

Pracujeme na tom, aby škola podobným spôsobom mohla rodičom/žiakom zverejňovať aj iné dokumenty.