Vieme elektronicky zverejniť aj ručne vypísané vysvedčenia, príp. naše špeciálne vysvedčenia?

Slovenčina Deutsch Čeština

Vysvedčenie môžete vytlačiť a doručiť do EduPage priamo z aScAgendy.
Ak ste však z rôznych dôvodov vytvorili vysvedčenie ináč, môžete žiakovi nahrať ľubovoľný PDF dokument ručne.

Prihláste sa ako administrátor a zvoľte Známky/Prezerať známky.


Zvoľte Vysvedčenie 1.polrok.


Pdf súbor s výpisom/vysvedčením pridáte stlačením tlačidla + v stĺpci "Výpis známok".


Po nahratí súboru môžete v políčku Stav zvoliť, či necháte vysvedčenie zatiaľ nezverejnené, alebo ho chcete hneď zverejniť žiakovi a jeho rodičom.


Ak ponecháte vysvedčenie nezverejnené, ďalej môžete ohľadom doručenia žiakovi/rodičovi postupovať rovnako, ako v prípade vysvedčení pochádzajúcich z aScAgendy. Ako môže škola poslať rodičovi polročný výpis známok elektronicky?

Takisto môžete v EduPage sledovať, či si rodič vysvedčenie pozrel a či ho aj podpísal.

Viac informácií: Elektronické posielanie polročných výpisov