Elektronické posielanie polročných výpisov

Slovenčina Ako môže škola poslať rodičovi polročný výpis známok elektronicky?
Slovenčina Vieme elektronicky zverejniť aj ručne vypísané vysvedčenia, príp. naše špeciálne vysvedčenia?
Slovenčina Môže aj žiak podpísať vysvedčenie?
Slovenčina Môžem rovnakým spôsobom zverejniť žiakom/rodičom aj napomenutia, diplomy alebo iné dokumenty?
Slovenčina Ako v agende vyrobím PDF súbor s polročným výpisom pre každého žiaka?
Slovenčina Ako si môže triedny učiteľ pozrieť polročné výpisy žiakov svojej triedy?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina V tabuľke už mám nejaké výpisy. Čo sa s nimi stane, ak dám Uložiť?
Slovenčina Čo znamenajú jednotlivé farby ikony výpisov/vysvedčení?
Slovenčina Ako dostať na vysvedčenie "aktívne absolvoval(a)"?