Časť tried sa vzdeláva v škole, časť distančne a potom sa vymenia. Ako to nastaviť v rozvrhu?

rotace

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak sa niektoré triedy napr. 5.A, 5.B,... vzdelávajú v škole a ostatné triedy napr. 8.A, 8.B,.. sa vzdelávajú dištančne, kde majú trochu iný rozvrh ako bežne a potom sa triedy vymenia, tak môžete v rozvrhoch nastaviť dvojtýždňový rozvrh: Ako nastaviť počet týždňov?

Na týždeň A nastavíte rozvrh tried 5.A vzdelávaných v škole a pre triedy 8.A dištančný rozvrh, týždeň B nastavíte opačne.

Pre triedy, ktoré sa vzdelávajú dištančne nie je vôbec nutné rušiť učebne (aby ste nemuseli upravovať celý rozvrh), ale týmto triedam nastavíte udalosť dištančné vzdelávanie: Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy? a táto udalosť zruší automaticky učebne z triednej knihy, z kalendára udalostí, rozvrhu a suplovania.

Rozvrh uložíte ako nový súbor a zadáte platnosť rozvrhu s nastavením týždňa, akým začína:

Ak sa náhodou stane, že nastane zmena v striedaní týždňov, tak môžete nastaviť zmenu týždňov: