Online hodiny v plánovaní

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

V záložke Notifikácie/Plánovanie sa teraz okrem naplánovaných písomiek, testov, DÚ či projektov nachádzajú aj online hodiny. Sú označené ikonou kamery. Taktiež sú viditeľné aj v kalendári v pravej časti obrazovky.

Pokiaľ máte vybratú hodinu ( v tomto prípade 6.B Matematika), zobrazujú sa len online hodiny pre triedu 6.B


Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov