Prečo je tlačidlo Pripojiť niekedy zelené, inokedy modré alebo šedé?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Tlačidlo Pripojiť je zelené práve v čase hodiny. Tj. ak ste si naplánovali online hodinu od 10:00-10:45, tak v tomto čase má učiteľ aj žiaci tlačidlo zelené.

15 minút pred začiatkom online hodiny je tlačidlo modré a odrátava sa čas do začiatku hodiny.

Šedé tlačidlo je pri hodine, ktorá je ešte len plánovaná či už ten deň, alebo aj nasledujúce dni. Učiteľ si môže kliknúť aj na šedé tlačidlo hodiny, hodinu spustiť a takto si overiť, že všetko je nastavené správne.