Ako sa zobrazia online hodiny v reportoch z ETK?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Online hodiny, ktoré boli spustené z ETK, sú vyznačené aj vo vybraných tlačových zostavách.
link:1140


Jedná sa o tieto tlačové zostavy.


Pri hodine, ktorá bola realizovaná online, je to uvedené.
Pozn: toto platí len pre online hodiny spúšťané z ETK.