Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Učiteľ môže evidovať dochádzku žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne, dvomi spôsobmi:

a) Ak sa hodina realizuje online cez ETK, tak prítomnosť/neprítomnosť žiaka na online hodine môže učiteľ evidovať podľa toho, ktorí žiaci sa pripojili k online hodine spustenej z ETK. Online hodiny cez ETK

V prehľade učiteľ vidí, ktorí žiaci sa k online hodine pripojili a aj čas, kedy sa pripojili.


Po skončení online hodiny klikne učiteľ na dochádzku žiakov v ETK a stlačí "Vyplniť podľa online hodiny". Všetky informácie sa prenesú do triednej knihy.

b) Ak sa hodina realizuje ináč ako online, napríklad učiteľ pridelí žiakom zadanie, ktoré majú žiaci do určeného termínu vypracovať, potom môže učiteľ považovať za prítomnosť žiaka na vyučovaní odovzdanie vypracovaného zadania v určenom čase. Táto informácia sa zatiaľ neprenáša do ETK automaticky, treba si ju zadať manuálne.
Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?

Viac návodov: Dištančné vzdelávanie