Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Keď učiteľ spustí online hodinu priamo z EduPage, v aplikácii sa objaví zelený pásik "Práve prebieha online hodina".
Kliknutím naň sa zobrazí tlačidlo Pripojiť, ktorým sa pripojíte k online hodine. Tlačidlo Pripojiť je modré, ak hodina ešte neprebieha a odrátava sa na ňom čas do začiatku hodiny. Keď hodina beží, tlačidlo je zelené.

Na webe sa tiež na hlavnej obrazovke objaví zelený pásik, ak učiteľ spustil online hodinu. Kliknutím naň sa žiak k hodine pripojí.

Šedý pásik je len informácia o najbližšej online hodine, ktorá bude spustená z EduPage.

Ak v rozvrhu vidíte pri hodine zelenú ikonu videa, znamená to online hodinu, na ktorú sa môžete pripojiť priamo z EduPage.

Pozn: Nie všetci učitelia spúšťajú online hodiny cez EduPage, tj. nie ku každej sa viete takto pripojiť. Sledujte pokyny každého učiteľa.