כיצד להעתיק תוכנית הוראה אחרת ?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

אתה יכול להעתיק את התוכנית שלך גם בעת יצירת מקצוע או במועד מאוחר יותר.
בחר "ערוך תוכנית".

בחר "העתק מתוכנית אחרת".

תראה רשימה של כל התוכניות הנראות עבורך. בחר את התוכנית שברצונך להעתיק מהרשימה. שמור את השינויים.