Ako si vyhľadám príklady z matematiky podľa konkrétnej témy?

Slovenčina Čeština

Vyberte si hodinu matematiky.
V hornom menu kliknite na záložku Štandardy, vyhľadajte a rozkliknite ročník. Uvidíte jednotlivé tematické celky. Ak sa ku konkrétnej téme nachádzajú v EduPage hotové úlohy, zobrazia sa po zaškrtnutí tejto témy.

S úlohami môžete pracovať na hodine, prideliť ich žiakom ako test alebo ako domácu úlohu.

Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?