Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

V EduPage môžete skopírovať plán z iného EduPage aj so zadelenými prípravami. Výhodou je, že nie je potrebné prípravy zaraďovať k témam plánu, lebo sú už správne zadelené.
Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?

Pokiaľ chcete prekopírovať obsah Mojej knižnice, postupujte takto:

Kliknite na ikonu triedenia a ďalej kliknúť na "Exportovať do iného konta".


Pridajte konto, do ktorého chcete kopírovať.


Zadajte prihlasovacie údaje a názov EduPage.


Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?