Prideľujem testy online, ale niektorí žiaci nemajú prístup k internetu

Slovenčina Čeština

Prideľujete žiakom testy na online vypracovanie. Niektorí žiaci však testy nevedia vypracovať, pretože nemajú prístup k internetu. Tým by ste potrebovali test vytlačiť. Ako postupovať?

Prideľte test na online vypracovanie všetkým žiakom. Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
Test môžete zároveň aj vytlačiť alebo uložiť do PDF v záložke Tlač. Ako z otázok v EduPage pripraviť test na tlač?

Keď žiaci odovzdajú testy vypracované na papieri, môžete ich opraviť pomocou nástroja na opravu tlačených testov, ktorý máte v EduPage.
Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?

Výhodou je, že budete mať výsledky všetkých žiakov pokope v jednej tabuľke, tj. aj výsledky tých žiakov, ktorí vypracovali test na papieri.