Prečo je výhodné zoskupovať rovnaké typy otázok do skupiny?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Zoskupovanie rovnakého typu otázok je pre učiteľa výhodné z týchto dôvodov:

1. Je prehľadnejšie mať v prípravách rovnaké typy úloh zoskupené, ako mať ich zaradené jednotlivo.
Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?

2. Takto pripravené zoskupenia otázok môžete pridať do testu. Systém z nich žiakom náhodne vyberie jednu alebo viac otázok. Takto môže mať každý žiak iný test, ktorý je však zložený z rovnakého typu otázok.
Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?

3. Zo zoskupení otázok môžete pripraviť žiakom aj testy na tlač. Zvolíte počet variantov a systém vytvorí rôzne testy hoci aj pre každého žiaka. V EduPage máte podporu na opravovanie takto pripravených testov.
Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)

Viac návodov:
Zoskupenia otázok, varianty testov
Testy
Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie