วิธีต่างๆในการนำเสนอคาบเรียนเชิงโต้ตอบ

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

เมื่อครูกดเปิดสื่อนำเสนอเชิงโต้ตอบ ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ของสื่อนำเสนอในเบราว์เซอร์ โดยที่ในหน้าต่างเดิมระบบจะแสดงตัวเลือกต่างๆ ของ EduPage ที่ด้านซ้าย และสื่อนำเสนอในแผงควบคุมการนำเสนอที่ด้านขวาของจอภาพ ส่วนในหน้าต่างใหม่ระบบจะแสดงเพียงสื่อนำเสนอที่ครูต้องการเปิดเท่านั้น

ระบบมี 3 ตัวเลือกสำหรับการจัดวางหน้าต่างบนกระดานที่มีระบบประมวลผลหรือโปรเจคเตอร์ให้ท่านเลือกใช้

ในที่นี้เราจะมาดูตัวเลือกที่ใช้สำหรับการแสดงสื่อนำเสนอบนโปรเจคเตอร์

ตัวเลือกที่ 1: ท่านเชื่อมคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับโปรเจคเตอร์โดยใช้สายสัญญาณ หน้าต่างที่แสดงสื่อนำเสนอจะปรากฏขึ้นในหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์จะแสดงภาพเหมือนกับภาพที่แสดงอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ (จำลองภาพ หรือ screen mirroring) โดยท่านจะต้องใช้ปุ่มลูกศรที่ด้านล่างของจอภาพในการเปลี่ยนสไลด์

ตัวเลือกที่ 2: ท่านเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับโปรเจคเตอร์โดยใช้สายสัญญาณ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่า กรุณากดปุ่ม Win+P เพื่อเปิดเมนูสำหรับการตั้งค่าตัวการแสดงผลบนโปรเจคเตอร์

ครูเลือกตัวเลือกที่ 3 - เพิ่มพื้นที่การใช้งานโดยใช้จอภาพ 2 จอ คือทั้งบนจอภาพและบนโปรเจคเตอร์ โดยท่านสามารถควบคุมการแสดงผลบนทั้งสองจอได้ด้วยเมาส์เดียวกัน ทั้งนี้หน้าต่างที่แสดงสื่อนำเสนอจะแสดงอยู่บนโปรเจคเตอร์ และนักเรียนจะไม่สามารถมองเห็นหน้าต่างเดิมซึ่งแสดงอยู่ในจอภาพของท่านเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้จะทำให้นักเรียนสามารถมองเห็นเพียงแค่สื่อนำเสนอที่ท่านต้องการให้นักเรียนเห็นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในกรณีที่ท่านต้องการทำงานอื่นบนคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องการแสดงบนโปรเจคเตอร์ให้นักเรียนเห็น

ตัวเลือกที่ 3:
ในกรณีที่ครูใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ได้ หรือมีคอมพิวเตอร์อื่นกำลังเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์อยู่ กรุณาทำตามขั้นตอนนี้: How to launch a presentation from smartphone or a computer unconnected to the projector

นักเรียนจะเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับสื่อนำเสนอได้อย่างงายโดยเข้าระบบ EduPage ด้วยบัญชีของพวกเขาในแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือบนคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ระบบยังอนุญาตให้มีการทำงานเป็นกลุ่มและในสถานการณ์พิเศษระบบก็ยังอนุญาตให้มีการเข้าระบบแบบไม่ระบุชื่อได้ด้วย

คาบเรียนเชิงโต้ตอบ
How to launch a presentation from smartphone or a computer unconnected to the projector
องค์ประกอบการดำเนินการในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชี EduPage จะสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
ครูสามารถตรวจดูผลคะแนนของนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนหลังคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
วิธีการให้คะแนน/เกรดพิเศษกับนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ (ลิงก์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
วิธีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีควบคุมคาบเรียนเชิงโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน