Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak si triedny učiteľ neučí svoju triedu, musí si pozrieť poznámky/pochvaly cez tzv. rozšírený mód.
Kliknite na známky a opäť na výber hodiny.

V spodnej časti obrazovky sa objaví ikona rozšíreného módu. Kliknite na túto ikonu.

V záložke Známky prepnite pohľad zo známok na Poznámky/rozhodnutia

Kliknite na konkrétnu poznámku/pochvalu a zobrazia sa podrobnosti.