วิธีที่ครูประจำชั้นสามารถดูประกาศของนักเรียนในชั้นเรียน

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ในกรณีที่ครูประจำชั้นไม่ได้สอนนักเรียนในชั้นเรียนของเขา เขาสามารถดูประกาศได้ใน โหมดสิทธิขั้นสูง

คลิกที่ เกรด และเลือกรายวิชา

โหมดสิทธิขั้นสูงจะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของจอภาพ คลิกที่สัญลักษณ์รูปเฟือง

เลือก "ประกาศ/จดหมาย" ในเมนู "เกรด"

ที่หน้านี้ ครูประจำชั้นสามารถเห็นประกาศของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของเขา