Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Triedny učiteľ vidí všetky poznámky, ktoré v jeho triede zadali aj iní učitelia na svojich hodinách.
V ľavom menu v časti "Vyučovanie" vyberte "Opatrenia/rozhodnutia".

V hornom menu vyberte záložku "Poznámky". Vo filtri tried vyberte svoju triedu. Uvidíte všetky poznámky zadané vo Vašej triede. V stĺpci "Učiteľ" vidíte, kto konkrétnu poznámku zadal.