כיצד יכול מחנך הכיתה לראות את ההודעות שניתנו לתלמידים בכיתתו?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

בכרטיסיית "ציונים", העבר את התצוגה מ"ציונים" ל"הודעות / מכתבים ".