Kaip klasės auklėtojas gali pamatyti savo klasės mokiniams skirtas pastabas ir pagyrimus

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Jei klasės auklėtojas neturi savo klasės pamokų, jis gali pamatyti pastabas / pagyrimus naudodamas išplėstinį režimą.
Spustelėkite Pažymius ir pasirinkite kursą.

„Išplėstinio režimo“ piktograma rodoma apatinėje ekrano dalyje. Spustelėkite piktogramą.

Skirtuke „Pažymiai“ perjunkite vaizdą iš „Pažymių“ į „Pastabos/ Laiškai“.

Čia klasės auklėtojas gali pamatyti savo klasės mokinių pastabas.