Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?

Hodinu pre krúžok vytvoríte stlačením tlačida +.

1. Pri výbere predmetu zvoľte "Krúžok"

2. Kliknite na výber žiakov. Do vyhľadávača žiakov v pravej časti začnite písať meno. Systém vám ponúkne žiakov, zaškrtite z nich tých, ktorí budú navštevovať krúžok. Systém automaticky vypíše triedu, ktorú vybraný žiak navštevuje. Takto si vyberte všetkých žiakov.

3. Ak už viete termín krúžku, zadajte ho tu, alebo ho môžete zadať aj neskôr. Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?

Hodinu vytvárate len raz na začiatku školského roka. Ak vám hodinu pre krúžok vytvoril administrátor, netreba ju vytvárať znova.

Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?