Prihlásenie - rodič

Čeština Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Čeština Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo
Čeština Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Čeština Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Čeština Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?
Čeština Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Prečo vidím v EduPage len jedno dieťa, keď mám na škole dve deti?
Slovenčina Ako si odpojiť žiacke konto od rodičovského konta?
Slovenčina Ako si môžem zmeniť email do rodičovského konta?
Slovenčina Ako si v mobilnej aplikácii pridať ďalšieho užívateľa
Slovenčina Po prihlásení vidím chybu vo svojom mene / zmenilo sa mi priezvisko
Slovenčina Dieťa nastúpilo na novú školu, ale v aplikácii ho stále nevidím


Mobilná aplikácia - Nastavenia mobilnej aplikácie

Čeština Mobilná aplikácia EduPage
Čeština Ako zmeniť jazyk mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Čeština Notifikácie na zariadeniach Xiaomi
Čeština Ako zapnúť zvukové notifikácie prichádzajúcich správ?
Čeština Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy
Slovenčina Ako si nastaviť, ktoré typy notifikácií dostávať a či ich dostávať so zvukom
Slovenčina Možnosti nastavenia notifikácií o zadanom chýbaní v mobilnej aplikácii
Slovenčina Nastavenie zvukových notifikácií v mobile pre aplikáciu EduPage


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii

Čeština Mám problém s prihlásením
Čeština Chcem podať Ospravedlnenku / Žiadosť / Vyhlásenie
Čeština Ako pridať do mobilnej aplikácie EduPage ďalšieho používateľa
Čeština V mobilnej aplikácii nemôžem pripojiť prílohu k domácej úlohe/k správe
Slovenčina Na čo slúži dvojstupňové overenie
Slovenčina Ako si nastavím dvojstupňové overenie
Slovenčina Môžem mať pre dvojstupňové overenie nastavených viac zariadení?
Slovenčina Chcem sa prihlásiť, ale nemám u seba mobil, na ktorom mám aktivované dvojfaktorové overenie
Slovenčina Ako si vypnem dvojstupňové overenie?
Slovenčina Mám nový mobil. Ako si naň presuniem dvojstupňové overenie?
Slovenčina Ako odstránim mobil z dvojstupňového overenia


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Učiteľ

Čeština Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Čeština Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Čeština Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Čeština Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Čeština Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Čeština Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Čeština Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Rodič

Čeština Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Čeština Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Čeština Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Čeština Ako podpísať známky?
Čeština Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Čeština Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Čeština Prečo nevidím kachličku Žiadosti/Vyhlásenia?
Čeština Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Dieťa nastúpilo na novú školu, ale v aplikácii ho stále nevidím
Slovenčina Tmavý režim v mobilnej aplikácii (Xiaomi)
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Žiak

Čeština Kde si pozriem rozvrh?
Čeština Prehľad suplovania v aplikácii
Čeština Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Čeština Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Čeština Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Čeština Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Čeština Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Čeština Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Čeština Funkcia Meniny v EduPage
Čeština Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Čeština Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Čeština Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Čeština Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Čeština Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?
Čeština Preklad správy v EduPage do iných jazykov
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy


Správy a komunikácia

Čeština Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Čeština Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Čeština Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Čeština Ako môže rodič cez EduPage napísať správu učiteľovi alebo viacerým učiteľom?
Čeština Kde nájdem mnou odoslané správy?
Čeština Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Čeština Ako skryjem vybavené správy?
Čeština Ako poslať správu učiteľom/rodičom na webe?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?


Známky

Čeština Ako podpísať nové známky?
Čeština Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Čeština Ako sa dostanem k známkam svojho dieťaťa za predchádzajúce školské roky?


Dochádzka a ospravedlnenky

Čeština Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Čeština Môžem zadať elektronickú ospravedlnenku dopredu?
Čeština Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda
Čeština Rodič vidí ospravedlnené aj neospravedlnené hodiny svojho dieťaťa
Čeština Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web
Čeština Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?


Školská jedáleň

Čeština Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka
Slovenčina Ako rodič nastaví potravinové alergie a intoleranciu pre svoje dieťa
Slovenčina Kde stravník vidí aktuálny kredit na stravu


Domáce úlohy

Čeština Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Čeština Kde nájdem domáce úlohy?
Slovenčina Ako si na webe zobrazím len DÚ alebo testy z konkrétneho predmetu?
Čeština Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Čeština Žiak - ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
Čeština Žiak - ako si overím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Čeština Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Čeština Ako si zobrazím úlohu, ktorú som si omylom skryl / označil ako vybavenú?
Čeština Mám v EduPage viac detí - ako si zobrazím úlohy konkrétneho dieťaťa?
Čeština Ako môžem druhýkrát odovzdať súbor ako DÚ?
Čeština Ako odovzdať projekt cez EduPage?
Čeština Ako vypracovať online test alebo domácu úlohu?
Čeština Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Čeština Ako odovzdať domácu úlohu (text, obrázok alebo súbor)?
Čeština Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Čeština Ako si uložiť rozpracovanú DÚ?
Čeština Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?


Materiály na vyučovanie

Čeština Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Čeština Ako si môžem pozrieť materiály od učiteľa z prechádzajúcich rokov?
Čeština Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?


Výsledky

Čeština Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Čeština Kde si môžem pozrieť výsledky z DÚ či testu na webe?
Čeština Obnovenie výsledkov testu/DÚ pri výpadku internetu/prúdu
Čeština Ako si môžem pri priebežne ukladať svoje odpovede v teste či DÚ?
Čeština Výsledky z testu - moje odpovede sú poprehadzované
Čeština Ako a kde si pozriem známky?


Platby z pohľadu rodiča

Slovenčina Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie
Slovenčina Platby na EduPage pre rodičov - základné otázky
Slovenčina Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikácii
Čeština Platby - čo má rodič platiť
Slovenčina Rodič - Platba kartou
Slovenčina Rodič - platba cez aplikáciu VIAMO
Slovenčina Rodič - Chcem uhradiť poplatky v inej sume
Slovenčina Rodič - Chcem uhradiť poplatky za 2 mesiace
Slovenčina Rodič - Chcem zaplatiť poplatky za celý rok naraz
Čeština Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí


Žiadosti / Vyhlásenia

Čeština Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Čeština Prečo nevidím kachličku Žiadosti/Vyhlásenia?
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 15.8.2022
Slovenčina Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov
Slovenčina Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov
Slovenčina Ako podám Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom
Slovenčina Plnomocenstvo na preberanie žiaka zo školy
Slovenčina Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre MATERSKÉ ŠKOLY
Slovenčina ZUŠ Čestné vyhlásenie - súhlas so započítaním do zberu údajov
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití


Prihlasovanie na akcie, konzultačné hodiny

Čeština Žiak a rodič - ako sa prihlásiť na akciu?
Čeština Rodičia s viacerými deťmi - ako hlasovať v prihlasovacej akcii za viac detí?
Čeština Žiak/rodič - ako môžem zmeniť svoju voľbu
Čeština Prihlasovanie na konzultácie
Čeština Ako sa žiak/rodič pripojí na online konzultácie?
Čeština Ako môžem hlasovať v ankete cez EduPage?


Elektronická prihláška na ZŠ

Čeština Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku?


Vyzdvihovanie zo školy

Čeština Rodič - prvotné nastavenia funcie Vyzdvihovania zo školy
Čeština Rodič - Ako vyzdvihnúť dieťa zo školy
Čeština Rodič - zabudol som kód pre vyzdvihovanie detí


Straty a nálezy

Čeština Kde uvidí žiak/rodič zoznam nájdených vecí?