Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Kliknite na kachličku Výsledky a na konkrétne zadanie.
Pri otázkach s dopisovaním odpovede sa správna odpoveď ukáže, ak podržíte prst nad odpoveďou.

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Žiak