Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?

Slovenčina Čeština

Kliknite na kachličku Učivo, vyberte predmet a Štandardy. V konkrétnom ročníku vyberte tematický celok.


Pri konkrétnej téme stlačte označené tlačidlo a systém pripraví z dostupných otázok test.

Ďalšie návody: Materiály na vyučovanie