Prečo nevidím kachličku Žiadosti/Vyhlásenia?

Slovenčina Čeština

Modul Žiadosti/Vyhlásenia (kachlička s pečiatkou) je viditeľný len v rodičovskom konte, alebo v konte plnoletého žiaka (ak to škola povolila). V žiackom konte tento modul nie je k dispozícii.

Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

Viac návodov: Prihlásenie - rodič