Prehľad suplovania v aplikácii

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

V prehľade suplovania vidíte v prvom pohľade zmeny v rozvrhu, ktoré sa týkajú vás. V druhom pohľade vidíte suplovania podľa jednotlivých tried.
V treťom pohľade vidíte suplovanie podľa učiteľov.