Ako vytvoriť skupinu adresátov?

skupina adresátov, poslať viacerým, správa pre viacerých

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Keď píšete správu, systém vám ponúkne preddefinované skupiny adresátov - napr. podľa hodín.
Ak potrebujete, môžete si vytvoriť vlastnú skupinu adresátov.

Kliknite na výber adresátov.


Vyberte, komu chcete správu poslať.
V dolnej časti je ikona servisného kľúča. Jedna z možností je Uložiť skupinu adresátov. Zadajte názov skupiny.


Ak v budúcnosti budete chcieť poslať správu opäť len tejto skupine adresátov, kliknite na ikonu výberu, presuňte sa na koniec zoznamu systémom definovaných skupín. Tam sa nachádzajú vami definované skupiny. Kliknutím na názov skupiny sa vám vyberú adresáti.


Podobne aj na webe si môžete vybranú skupinu adresátov uložiť kliknutím na ikonu servisného kľúča: