Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage

absence

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

V mobilnej aplikácii EduPage stlačte dlaždičku Rozvrh/ETK.

Ak vaša škola používa rozvrh, zobrazí sa vám váš rozvrh na daný deň. Ak škola používa suplovanie, uvidíte taktiež hodiny, ktoré suplujete.


Kliknite na konkrétnu hodinu. Pre túto hodinu môžete teraz zadať učivo, chýbajúcich, môžete žiakom zadať domácu úlohu a iné.


Zadávanie učiva:
Kliknite na "Učivo". Ak máte v EduPage pripravený tematický plán, jednoducho vyberte tému z plánu. Ak nemáte pripravený plán, môžete zadať učivo ručne. Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?


Zadávanie dochádzky žiakov:
Stlačte "Absencie žiakov". Kliknutím na dlaždičku s menom žiaka nastavíte jeho chýbanie. Ak chcete nastaviť meškanie žiaka, podržte dlhšie prst na dlaždičke s menom žiaka. Zmeny uložte. Ak v triede nikto nechýba, aj tak je potrebné potvrdiť dochádzku stlačením tlačidla "Nikto nechýba".


Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?

Zadávanie domácej úlohy/písomky:
Stlačte "Zadajte domácu úlohu". Zvoľte Domáca úloha/Písomka... Napíšte zadanie domácej úlohy a vyberte dokedy má byť domáca úloha vypracovaná. Ak do najbližšej hodiny, tak zvoľte nasledujúca hodina.


Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Učiteľ