Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?

Slovenčina Čeština

Ak chcete dať žiakovi domácu úlohu na prepracovanie, kliknite na dlaždičku Výsledky. Vyhľadajte výsledky žiaka. Ak chcete, môžete mu poslať komentár k jeho vypracovaniu.


Kliknite do políčka Stav a vyberte stav "Na prepracovanie". Stlačte Uložiť zmeny.