Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Cez mobilnú aplikáciiu môže učiteľ rýchlo zadať kontrolu domácej úlohy, či si žiaci úlohu urobili alebo nie.

Kliknite na dlaždičku DÚ/písomky, vyberte konkrétnu úlohu a kliknite na "Nastaviť sprav vypracovania študentami".
Kliknutím na žiaka sa nastaví stav vypracovania "OK". Ak kliknete znova, nastavi sa stav "Neurobil". Zmeny uložte.

Ak chcete nastaviť iný stav, podržte prst na konkrétnom žiakovi a vyberte zo zoznamu stavov.