Zmena prihlasovacieho mena alebo hesla

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Učiteľ alebo žiak sa môže prihlasovať do EduPage buď školským kontom, alebo osobným kontom.

Prihlasovacím menom do školského konta je obvykle MenoPriezvisko. Učiteľ dostane prihlasovacie údaje do školského konta od školského administrátora EduPage. Žiak ich dostane od svojho triedneho učiteľa.

Ak máte podozrenie zo zneužitia vášho hesla do školského konta, požiadajte o zmenu hesla školského administrátora EduPage (aScAgendy).

Okrem školského konta môže mať učiteľ/žiak aj tzv. osobné konto. Prihlasovacím menom do osobného konta je e-mailová adresa.

Prihlasovacie meno alebo heslo si môžete zmeniť len vtedy, keď máte vytvorené osobné EduPage konto:

Viac sa o osobnom konte dozviete v tomto návode: Osobné EduPage konto - ako si ho vytvoriť?

Viac návodov: Prihlásenie - učiteľ