Prečo vidím v EduPage len jedno dieťa, keď mám na škole dve deti?

Slovenčina Čeština

Ak máte v EduPage dve alebo viac detí na jednej alebo na viacerých školách, všetky deti môžete vidieť vo svojom rodičovskom konte.

Ak ich nevidíte, môže to mať takéto príčiny:

1. Poskytli ste škole/školám pre rôzne deti rôzne emailové adresy. Loginom do rodičovského konta je emailová adresa. Ak ste poskytli školám dve rôzne emailové adresy, vytvoria sa vám dve rodičovské kontá a deti sa vám neprepoja.

2. Škola pri zadávaní vašej emailovej adresy urobila chybu. Kontaktujte triedneho učiteľa, aby to preveril.

3. Ak je vaše dieťa v prvom ročníku, škola ešte nezadala vašu emailovú adresu do EduPage. Začiatkom septembra kontaktujte svojho triedneho učiteľa.

Viac návodov:
Prihlásenie - rodič
Som rodič