Kde uvidím počet študentov v odboroch s nedostatočným počtom absolventov a nad rozsah potrieb trhu práce?

odbory s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, odbory nad rozsah potrieb trhu práce

Vo Vašom aScOrbit v ľavom menu vyberte možnosť "Žiaci" a potom v hornom menu vyberte záložku "DŽP nad rámec výkonov".

Kliknite na ikonu "Uvádzať stĺpce" nad tabuľkou a zaškrtnite možnosť "Stav" pre konkrétny ročník.

Odbor s nedostatočným počtom absolventov je označený ako "žiadúci".
Odbor nad rozsah potrieb trhu práce je označený ako "nad rozsah".