Kategórie odborov na stredných odborných školách

Odbory stredných odborných škôl sú rozdelené do kategórií (1-15).
Informáciu o kategóriách odborov na Vašich školách nájdete v aScOrbit.
V ľavom menu vyberte časť "Žiaci". Potom v hornom menu vyberte záložku "DŽP nad rámec výkonov".

V časti Študijné a učebné odbory (ŠaUO) vidíte stĺpec "Kategória odboru". Môžete si vybrať a nechať zobraiť údaje iba za konkrétnu kategóriu.

Ak chcete vidieť údaje v tabuľke za všetky kategórie naraz, ale zoskupené podľa kategórie, kliknite na ikonu "Uvádzať stĺpce" a pri možnosti "Kategórie" vyberte zoskupenie.

Údaje v tabuľke budete mať zoskupené podľa kategórií a za každú kategóriu bude uvedený sumárny počet v stĺpcoch.

Poznámka:
Zoskupenie môžete vypnúť krížikom.