Ako upraviť rozpis DŽP o počet schválený zriaďovateľom

V ľavom menu vyberte možnosť "Žiaci". Potom v hornom menu vyberte záložku "DŽP nad rámec výkonov".
V stĺpci rozpis kliknite na číslo, ktoré potrebujete zmeniť.

Číslo upravte a uložte zmeny.

Ak si chcete pozrieť aký bol pôvodný rozpis schválený k 31.1. a aké úpravy ste urobili ako zriaďovateľ, kliknite na ikonu "Uvádzať stĺpce" a zaškrtnite tieto položky.