Čo je "Preberací protokol" pre anonymný dotazník Hodnotenie riaditeľov 2022?

Preberací protokol obsahuje podpisy učiteľov danej školy.
Učitelia si vyžrebovali kartičku s kódom. V tomto protokole podpisom potvrdia, že dostali práve jeden anonymný kód pre vyplnenie dotazníka Hodnotenie riaditeľov 2022.
Vyžrebovaný kód sa v preberacom protokole, ani nikde inde nezapisuje.

Preberací protokol s podpismi škola zašle vám ako svojmu zriaďovateľovi.
Ak škola použila vo svojom EduPage možnosť nahrať tento preberací protokol do systému, uvidíte ikonku v stĺpci Preberací protokol:

Počet podpisov zodpovedá počtu rozdaných anonymných kódov.

Po uzávierke dotazníka na danej škole uvidíte koľko dotazníkov bolo odovzdaných.

Počet odovzdaných dotazníkov podľa správnosti nesmie byť vyšší ako je počet podpisov v preberacom protokole.

Ako si pozriem výsledky anonymného dotazníka Hodnotenie riaditeľov 2022?
Návod pre školy: Krok 3 - vytlačte preberací protokol