Ako si pozriem výsledky anonymného dotazníka Hodnotenie riaditeľov 2022?

Vo svojom aScOrbit-e kliknite v ľavom menu na Anonymný dotazník. V zozname vyhľadajte konkrétnu školu.

Výsledky dotazníka pre danú školu uvidíte len ak:
- si už škola spustila v ich EduPage anonymný dotazník
- a zároveň ak je už po dátume uzávierky dotazníka, ktorý škola zadala pri spustení dotazníka
- a zároveň ak na danej škole vyplnili dotazník aspoň štyria a viac učiteľov

V takom prípade v stĺpci Stav vidíte text "výsledky dotazníka". Kliknite naň:


Pre každú otázku vidíte početnosť odpovedí. Váš aScOrbit vám zobrazí túto početnosť aj vizuálne v stĺpci Súhrn. V stĺpci Priemer sa vypočítala priemerná odpoveď na otázku. Avšak pozor, priemer nevypovedá o tom, či na danú otázku prišli aj nejaké negatívne odpovede od učiteľov. Túto informáciu zistíte z početnosti jednotlivých odpovedí:


Kliknutím na tlačidlo Pozrieť odpovede pri poslednej 23. otázke sa zobrazia zadané spätné väzby učiteľov:

K vyhodnoteniu anonymného dotazníka realizovaného na danej škole má prístup iba riaditeľ školy - v školskom EduPage a zriaďovateľ školy vo svojom aScOrbite. Okrem nich nemá prístup k týmto informáciám nikto iný.

Ako porovnám výsledky anonymného dotazníka na našich školách?
Návody pre školy: Hodnotenie riaditeľov 2022 - základné informácie