Ako zistím, ktoré školy realizujú anonymný dotazník Hodnotenie riaditeľov 2022 cez EduPage?

Vo svojom aScOrbit-e kliknite v ľavom menu na Anonymný dotazník.
Pre každú školu tu uvidíte, či anonymný dotazník Hodnotenie riaditeľov 2022 realizujú cez EduPage, dokedy majú učitelia na danej škole čas na vyplnenie dotazníka a po ukončení tu uvidíte výsledky hodnotenia:

Podľa stĺpca Stav zistíte, ako je na tom daná škola:

- škola ešte nespustila dotazník
daná škola ešte nevygenerovala anonymné kódy pre svojich učiteľov ani neurčila dátum, dokedy budú môcť učitelia dotazník vypĺňať
- prieskum prebieha, výsledky budú po ukončení
na danej škole je dotazník už spustený, až do dátumu uzávierky dotazníka učitelia môžu vyplniť a anonymne odovzdať odpovede
- výsledky dotazníka
dotazník na danej škole je ukončený a vyhodnotený

Čo je "Preberací protokol" pre anonymný dotazník Hodnotenie riaditeľov 2022?
Ako si pozriem výsledky anonymného dotazníka Hodnotenie riaditeľov 2022?
Návody pre školy: Hodnotenie riaditeľov 2022 - základné informácie