Kde nájdem informácie zo zápisu/z el. prihlášky budúcich prváčikov?

Základné školy zverejňujú elektronickú prihlášku k zápisu budúcich prváčikov na svojej školskej webovej stránke.
Vo svojom aScOrbit v časti "Elektronická prihláška" vidíte zoznam prihlásených.