Žiaci so statusom utečenca

Vo svojom aScOrbit máte možnosť zobraziť si žiakov so statusom utečenca, ktorí sa vzdelávajú na Vašich školách.

V ľavom menu vyberte možnosť "Žiaci". Potom v hornom menu vyberte možnosť "Utečenci".

V úvode tabuľky je prednastavený filter tak, aby sa v nej zobrazovali iba žiaci, ktorí majú status utečenca.

Ak potrebujete, môžete si o žiakoch zobraziť aj dodatočné údaje. Stačí si pridať stĺpce s požadovanými údajmi.
Alebo si môžete stĺpce s nepodstatnými údajmi skryť.