Kde si môžem pozrieť prihlášku uchádzača, ktorý sa odvolal?

Vo svojom aScOrbit v ľavom menu vyberte sekciu "Prijímačky". Z ponúkaných možností potom vyberte "Odvolania".

V zobrazenej tabuľke vidíte zoznam uchádzačov, ktorí podali odvolanie. Vyfiltrujte si iba tých uchádzačov, ktorých Vám už škola posunula.

V stĺpci "Prihláška" kliknite na modrý text "Prihláška" pri konkrétnom uchádzačovi. Otvorí sa Vám prihláška uchádzača.

Poznámka: Prihlášky sa zobrazujú iba u uchádzačov, ktorých Vám školy posunuli, teda majú stav "Neprijatý - posunuté zriaďovateľovi" alebo "Neprijatý - zamietnuté odvolanie".

Pozri aj:
Stredná škola nám posunula uchádzača, ktorý sa odvolal. Kde ho nájdem?
Kde si môžem pozrieť odvolanie neprijatého uchádzača?
Kde si môžem pozrieť rozhodnutie školy o neprijatí uchádzača?
Ako vygenerujem rozhodnutie o odvolaní uchádzača?