Kde si môžem pozrieť rozhodnutie školy o neprijatí uchádzača?

Vo svojom aScOrbit v ľavom menu vyberte sekciu "Prijímačky". Z ponúkaných možností potom vyberte "Odvolania".

V zobrazenej tabuľke vidíte zoznam uchádzačov, ktorí podali odvolanie. Vyfiltrujte si iba tých uchádzačov, ktorých Vám už škola posunula.

V stĺpci "Rozhodnutie" pri uchádzačovi kliknite na číslo rozhodnutia školy. Rozhodnutie sa Vám zobrazí v samostatnom okne.

Stredná škola nám posunula uchádzača, ktorý sa odvolal. Kde ho nájdem?
Kde si môžem pozrieť odvolanie neprijatého uchádzača?
Kde si môžem pozrieť prihlášku uchádzača, ktorý sa odvolal?
Ako vygenerujem rozhodnutie o odvolaní uchádzača?