Ako sa uchádzač dozvie o rozhodnutí zriaďovateľa o odvolaní?

Vygenerované rozhodnutie môžete vytlačiť a poslať uchádzačom poštou.

Uchádzači sa o všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa prijímacieho konania dozvedia aj cez modul "Prijímačky" vo svojom EduPage konte a cez odkaz v správe poslanej na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške.
Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Uchádzači, ktorí majú EduPage konto, uvidia rozhodnutie v časti "Výsledky prijímačiek".

Uvidia rozhodnutie aj uchádzači, ktorí nemajú EduPage?

Stredná škola tiež vidí výsledok uchádzača, o ktorom ste rozhodli, ako "Neprijatý - zamietnuté odvolanie". Môže uchádzačov kedykoľvek znovu informovať o výsledku a rozhodnutí v prijímacom konaní. (Uchádzači aj bez opätovného informovania Vaše rozhodnutie vidia).

Ako pošlem informáciu o výsledku prijímacieho konania uchádzačovi ešte raz?