Uvidia rozhodnutie aj uchádzači, ktorí nemajú EduPage?

Uchádzači, ktorí používajú iný školský informačný systém ako EduPage, ale stredná škola, na ktorú sa hlásia používa EduPage, boli tiež informovaní o výsledku prijímacieho konania.
Rozhodnutie si nenašli vo svojom EduPage konte, keďže ho nemajú, ale prišla im správa s odkazom, na ktorom si môžu svoje výsledky pozrieť.

Pre kontrolu musia najprv zadať svoje rodné číslo)

potom si môžu stiahnuť a pozrieť rozhodnutie a môžu aj potvrdiť nástup alebo podať odvolanie.

Aj odvolania týchto uchádzačov máte vo svojom aScOrbit. Keď o ich odvolaní rozhodnete, Vaše rozhodnutie si títo uchádzači nájdu cez odkaz v správe, podobne ako si našli aj pôvodné rozhodnutie školy.