Kde si pozriem, ako bude vyzerať vygenerované rozhodnutie?

Generovanie rozhodnutí si môžete vyskúšať.
Zaškrtnite uchádzača, ktorému chcete vygenerovať rozhodnutie. (Ak kliknete na zaškrtávač v hlavičke tabuľky, zaškrtnú sa všetci uchádzači na danej strane s výsledkom " Neprijatý - posunuté zriaďovateľovi" a môžete vygenerovať rozhodnutia hromadne).
Nevidím zaškrtávač pri uchádzačovi a nemôžem mu vygenerovať rozhodnutie

Potom kliknite na "Vygenerovať rozhodnutia". Nemusíte sa báť. V ďalších krokoch si budete môcť ešte rozhodnutie nastaviť.

Vyberte "Rozhodnutie o odvolaní".

Kliknite na "Vygenerovať".

V parametroch zostavy si môžete nastaviť údaje k rozhodnutiu. Kliknite potvrdiť.

Ak si chcete generovanie rozhodnutí iba vyskúšať, môžete prísť až po krok "Zapísať". "Zapísať" už nekliknajte. Keď kliknete na PDF, zobrazí sa Vám vygenerované rozhodnutie. Potom kliknite "Zrušiť".

"Zapísať" dajte iba vtedy, ak je rozhodnutie správne a naozaj finálne. Potom ho uvidí škola aj uchádzač.