Nevidím zaškrtávač pri uchádzačovi a nemôžem mu vygenerovať rozhodnutie

Zaškrtávač nájdete iba pri tých uchádzačoch, ktorí majú nastavený výsledok "Neprijatý - posunuté zriaďovateľovi".
V preddefinovanom nastavení sa Vám zobrazujú všetci uchádzači, ktorí podali odvolanie a na jednu stranu sa zobrazuje 50 záznamov.
Je možné, že žiaden z uchádzačov na prvej strane nemá nastavený výsledok "Neprijatý - posunuté zriaďovateľovi".

1. Môžete si vyfiltrovať iba uchádzačov s výsledkom "Neprijatý - posunuté zriaďovateľovi".

Pri týchto uchádzačoch budete mať "zaškrtávač".

2. Môžete si nastaviť stránkovanie tak, aby sa Vám zobrazovalo viac záznamov na stranu. Pri uchádzačoch s výsledkom "Neprijatý - posunuté zriaďovateľovi" budete mať "zaškrtávač".