Kde si môžem pozrieť odvolanie neprijatého uchádzača?

Vo svojom aScOrbit v ľavom menu vyberte sekciu "Prijímačky". Z ponúkaných možností potom vyberte "Odvolania".

V zobrazenej tabuľke vidíte zoznam uchádzačov, ktorí podali odvolanie. Vyfiltrujte si iba tých uchádzačov, ktorých Vám už škola posunula.

V stĺpci "Odvolanie podané" vidíte dátum a čas, kedy bolo odvolanie podané rodičom, alebo dátum a čas, kedy bolo zaregistrované školou.
Ak bolo odvolanie podané rodičom, dátum podania sa zobrazuje modrou farbou a je možné naň kliknúť. Zobrazí sa samotné odvolanie.

Odvolania, ktoré škola dostala v papierovej podobe, nie sú v systéme, nedajú sa zobraziť. Vidíte iba dátum a čas, kedy škola papierové odvolanie zaregistrovala.

Stredná škola nám posunula uchádzača, ktorý sa odvolal. Kde ho nájdem?
Kde si môžem pozrieť rozhodnutie školy o neprijatí uchádzača?
Kde si môžem pozrieť prihlášku uchádzača, ktorý sa odvolal?
Ako vygenerujem rozhodnutie o odvolaní uchádzača?